Tầm nhìn và sứ mệnh

TẦM NHÌN

     Bằng sự nỗ lực, quyết tâm cùng chiến lược đầu tư – phát triển bền vững, IBC GROUP phấn đấu trở thành đơn vị phân phối hàng đầu Việt Nam và khu vực; khát vọng mang tới sản phẩm và dịch vụ chất lượng tới người tiêu dùng.

     IBC GROUP mong muốn tạo nên một thương hiệu Việt, thể hiện tầm vóc trí tuệ và niềm tự hào Việt Nam trên trường quốc tế.

SỨ MỆNH

     Đối với thị trường: IBC GROUP cung cấp các sản phẩm – dịch vụ đẳng cấp với chất lượng quốc tế và am hiểu bản sắc địa phương; mang tính độc đáo và sáng tạo cao. Cùng với chất lượng vượt trội là những thông điệp văn hóa muốn gửi đến người tiêu dùng, đáp ứng thỏa mãn nhu cầu mua sắm, sử dụng của khách hàng.

     Đối với cổ đông và đối tác: Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển; IBC GROUP cam kết trở thành “Người đồng hành số 1” của các đối tác và cổ đông; luôn gia tăng các giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững.

     Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.

     Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc.